สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้
KTC PROUD

บัตรเดียว
พร้อมใช้ทุกโอกาส
ครบทุกความต้องการ

ทั้งเบิกถอนเงินสด และบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI