สมัครบัตรวันนี้
รับเพิ่มคะแนนสะสม

Forever Rewards

 

เมื่อใช้จ่ายบัตรฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง /เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน

*เฉพาะสมาชิกบัตรหลักใหม่ที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60 และทำการลงทะเบียนภายใน 90 วันหลังจากได้รับการอนุมัติบัตรฯ