(AHDAU-007)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "คืนทุกครั้งที่เติม เติมทุกครั้งได้ลุ้น ด้วยบัตรเครดิต KTC" ที่ปั๊ม PT ทั่วประเทศ

ทุกครั้งที่เติม

รับเครดิตเงินคืน 1% เพียงเติมน้ำมันผ่านบัตรฯ ครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

เติมทุกครั้งได้ลุ้น

บัตรเติมน้ำมัน PT มูลค่า 1,000 บาท
จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

 • รับ 1 สิทธิ์ลุ้น           เมื่อสะสมยอดเติมครบทุก 600 บาท
 • รับสิทธิ์ลุ้นเพิ่ม x2    เมื่อสะสมยอดเติมครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เดือน

ลงทะเบียน 1 เม.ย. - 31 ส.ค. 60

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ทุกสาขา
เงื่อนไขการรับรางวัล >
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัทบัตรกรุงไทยจํากัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการภายในวันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาให้แก่สมาชิก บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันผ่านบัตรฯตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการภายในระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐและบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภทไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ารายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ยค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการรายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภทมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมสะสมเป็นรายเดือนปฏิทินเฉพาะจากยอดใช้จ่ายที่มีจำนวนตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปและหารด้วย 100 ลงตัวตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นโดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำเศษของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 100 บาทมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 30 เม.ย. 2560, 31 พ.ค. 2560, 30 มิ.ย. 2560, 31 ก.ค. 2560, 31 ส.ค. 2560)
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS และ/หรือคะแนน KTC ROP ตามปกติ สำหรับรายการใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการที่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติและคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

เงื่อนไขการรับสิทธิลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน PT

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน PT ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันผ่านบัตรฯ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการภายในระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นโดยยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐและบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภทไม่สามารถเข้าร่วมรายการลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน PT นี้ได้
 • สมาชิกจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมรายการลุ้นรับรางวัลโดยส่ง SMS เพื่อรับสิทธิร่วมรายการลุ้นรางวัลโดยพิมพ์ PT เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 061 - 3845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.ktc.co.th/PT เพียง 1 ครั้งต่อสมาชิก 1 ท่านตลอดระยะเวลารายการ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 • สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมในการเติมน้ำมันผ่านบัตรฯ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดครบทุกๆ 600 บาทจะได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลจำนวน 1 สิทธิและหากสมาชิกมียอดใช้จ่ายสะสมในการเติมน้ำมันผ่านบัตรฯต่อเดือนครบ 3,000 บาทขึ้นไปรับเพิ่มสิทธิลุ้นรับรางวัลรวมเป็น 2 เท่าทั้งนี้เศษของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 600 บาท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลในรายการนี้ตัวอย่างเดือนเมษายนสมาชิกมียอดใช้จ่ายสะสมในการเติมน้ำมันผ่านบัตรฯจำนวน 2,000 บาทและในเดือนพฤษภาคมสมาชิกมียอดใช้จ่ายสะสมในการเติมน้ำมันผ่านบัตรฯจำนวน 3,500 บาท
 • สมาชิกจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนเมษายนจำนวน 3 สิทธิและรับสิทธิลุ้นรางวัลสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2 เท่าคือสิทธิ์ปกติ 1 เท่าจำนวน 5 สิทธิ์และสิทธิพิเศษ 1 เท่าจำนวน 5 สิทธิ์รวมเป็นจำนวน 10 สิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นํายอดการใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ารายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ยค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการรายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภทมาคํานวณสิทธิการลุ้นรับของรางวัลในรายการนี้
 • ของรางวัลคือบัตรเติมน้ำมัน PT มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาทจำนวน 500 รางวัลรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 500,000 บาท
 • เคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิกเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน จากยอดใช้จ่ายสะสมรวมของบัตรฯทุกใบของสมาชิกที่อยู่ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันโดยไม่แยกเป็นรายบัตรฯ
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการเคทีซีจะพิมพ์ชื่อนามสกุลและหมายเลขบัตรเครดิต KTC (6x4) ของสมาชิกที่มีสิทธิลงในคูปอง/สลาก (ตัวอย่าง 1234 56XX XXXX 7890) ตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับสลาก 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิและจะนำสลากมารวมกันเพื่อจับสลากหาสมาชิกผู้โชคดีในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะห้องเลขที่ 443 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะเลขที่ 99หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 ใบอนุญาตเลขที่ 37 เล่มที่ 4 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีลงวันที่ 23 มีนาคม 60
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อหาสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 100 รายชื่อสำหรับแต่ละรางวัลเพื่อมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด โดยเคทีซีจะมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปเรียงตามลำดับ เช่นเดียวกันถ้าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และไม่มีสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่มีสิทธิจะได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีในรายการนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซีภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีโดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดเท่านั้นมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการรับรางวัลดังกล่าว
 • กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัลเคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบรางวัลโดยการมอบรางวัลมูลค่าสูงสุดให้แก่สมาชิกเพียง 5 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่านตลอดระยะเวลารายการเท่านั้นv
 • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป. 4/2528 และ/หรือกฎหมายอื่น (ถ้ามี)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงตามกับที่ระบุบนบัตรฯ เท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานเคทีซีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายการนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆหรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก ซึ่งมีสถานภาพบัญชีบัตรฯเป็นปกติ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิกเพิกถอนหรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้าตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับหรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.ktc.co.thหรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6