Mooncake Festival 2018

(HTMHT-078)

สุดยอดขนมไหว้พระจันทร์ จาก 20 โรงแรมชั้นนำ

พิเศษกว่าใครกับ บัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์สุดคุ้ม 3 ต่อ

 • ต่อที่ 1 รับส่วนสดสูงสุด 20%
 • ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ/เซลส์สลิป
  *ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำและยอดแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ
 • ต่อที่ 3 ฟรี บริการจัดส่งภายในเขตกรุงเทพฯ เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการ*

ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน ผ่านทาง SMS หรือเว็บไซต์
ลงทะเบียนผ่านทาง SMS: พิมพ์ MO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

1 ส.ค. 61– 24 ก.ย. 61

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์, โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ และ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โปรดศึกษารายละเอียดบัตรเครดิตที่ร่วมรายการของแต่ละโรงแรมที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะค่าขนมไหว้พระจันทร์เท่านั้น ไม่รวมภาษี 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • กรุณาสั่งจองล่วงหน้ากับทางโรงแรมโดยตรงฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบส่วนลดดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ ในช่วงวันที่ 1 ส.ค. 61 – 24 ก.ย. 61 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC-ROYAL ORCHID PLUS และ บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% สมาชิกจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ MO เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตฯ และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 0613845000 หรือลงทะเบียนที่ www.ktc.co.th/mooncakecashback เพื่อรับสิทธิ (ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ) สมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เพียงพอตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้
 • เคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสม เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนกับร้านค้าที่กำหนดและเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับส่วนลดให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 • กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
 • กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th