สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC รับคะแนนเพิ่ม

(CPFPO-002)

สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC รับคะแนนเพิ่ม

รับเพิ่ม 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัติบัตรฯ (เฉพาะสมาชิกบัตรหลักใหม่ ที่สมัครและได้รับการอนุม้ติระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 60และทำการลงทะเบียนภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรฯ)


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ด้านล่าง

1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 60