ก้าวข้ามภาระหนี้ KTC PROUD เคลียร์หนี้ ซีซั่น 9

(PLUSG-089)

ก้าวข้ามภาระหนี้ KTC PROUD เคลียร์หนี้ ซีซั่น 9

กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ถึงเวลาหมดหนี้ จะมีใช้เท่าไหร่ เราก็ปลดหนี้ให้คุณเกลี้ยง

รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 3 รางวัล
(จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 50% จำนวน 6 รางวัล
(จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 2 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 100 รางวัล
(จับรางวัล 3 รอบ รอบที่ 1 และ 2 รอบละ 33 รางวัล รอบที่ 3 รอบละ 34 รางวัล)

รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
จากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้าและคงค้างทุกวัน อย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี

(รอบที่ 1 พ.ย. 61 เทียบ ต.ค. 61, รอบที่ 2 ธ.ค. 61เทียบ พ.ย. 61, รอบที่ 3 ม.ค. 62 เทียบ ธ.ค. 61)
จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบการจับรางวัล

ลงทะเบียน 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62