KTC แจกอั่งเปาไม่อั้น

เฮงรับตรุษจีน KTC แจก ‘อั่งเปา’ ไม่อั้น

KTC แจก ‘อั่งเปา’ ไม่อั้น! 3 วันเท่านั้น!

รับ Cash Back มูลค่าสูงสุด 2,018 บาท/ครั้ง ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน
สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 16 – 18 ก.พ. 61

ได้แล้ว ได้อีก ได้ทุกวัน ไม่ต้องลงทะเบียน

ดาวน์โหลด “TapKTC” ก่อนใช้จ่าย เพื่อเตรียมรับ e-Coupon ‘อั่งเปา’ แคชแบ็ค ได้ที่
• App Store >> คลิก
• Google Play >> คลิก

หมายเหตุ
• สงวนสิทธิ์มอบ e-Coupon ‘อั่งเปา’ แคชแบ็ค เฉพาะสมาชิกที่ดาวน์โหลดและเปิดใช้ TapKTC แล้วเท่านั้น
• สามารถกดรับ e-Coupon ‘อั่งเปา’ แคชแบ็คได้ถึงวันที่ 19 ก.พ. 61 เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้

ขั้นตอนการรับ KTC ‘อั่งเปา’ แคชแบ็ค