(PLACQ-006)

สร้างความภูมิใจด้วยดอกเบี้ยฯ แค่ครึ่ง

พิเศษ! สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD วันนี้

ให้คุณลดภาระค่าใช้จ่ายแบบสบายๆ

 

สมัครบัตรฯ และได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 60

รับสิทธิ์ส่วนลด 50% สำหรับดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นจริง นานสูงสุด 2 รอบบัญชีแรก เพียงมียอดเงินต้นคงค้าง 18,000 บาทขึ้นไปทุกวัน แลกมีการเบิกถอนเงินสดอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบบัญชีนั้นๆ 

ลงทะเบียนภายใน 15 ก.ย. 60