Book your next Bangkok Staycation โรงแรมในกรุงเทพฯ ลดสูงสุดถึง 60%

(TLMOT – 015)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC Expedia.co.th จองห้องพักทั่วโลกสุดคุ้ม ลุ้นรับฟรี บัตรห้องพักสุดหรูใจกลางกรุงเทพฯ จากโรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong

ส่วนลด 10% สำหรับการจองห้องพักที่ร่วมรายการ

*รับฟรี บัตรห้องพักสุดหรูใจกลางกรุงเทพฯ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมมูลค่า 17,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
คลิกจองผ่าน www.expedia.co.th/ktc เท่านั้น
24 ก.ค. - 31 ส.ค. 60

พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อออนไลน์
1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 60

ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/shoponline

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.expedia.co.th/ktc ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกผู้ร่วมรายการต้องแสดงสิทธิเพื่อลุ้นรับรางวัล โดยลงทะเบียนทาง Website ภายในวันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึง วันที่ 31 ส.ค. 2560 เท่านั้น
 3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะสมาชิกที่ทำการจองห้องพัก ผ่าน www.expedia.co.th/ktc ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดและชำระเงินภายในวันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้
  3.1 บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong สำหรับการเข้าพัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 17,000 บาท สำหรับผู้ที่มียอดการจองห้องพักสูงที่สุด มีรายละเอียดดังนี้
  • ประเภทของห้องพัก: Deluxe Room
  • สำรองห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรม ก่อนการเข้าพัก
  • จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2560 – 31ก.ค. 2561 ยกเว้นวันหยุดตามรายละเอียดด้านล่างนี้
   - วันหยุดราชการ
   - วันหยุดนักขัตกฤษ์
   : วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 2560 (วันหยุดสิ้นปีวันปีใหม่)
   : วันที่ 16 - 18 ก.พ. 2561 (วันตรุษจีน)
  • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • จำกัดสิทธิ์การใช้บัตรกำนัล 1 ใบต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง
  3.2 ของรางวัลดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง (ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ในแต่ละรายการ)
  3.3 รางวัลบัตรกำนัลห้องพัก โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะคัดเลือกสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สูงสุด จำนวน 1 ท่านแรก จากรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560 เท่านั้น และจะทำการประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktcworld.co.th ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2560 และและจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทาง [ไปรษณีย์/โทรศัพท์ ตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต(Statement)/หมายเลขโทรศัพท์] ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ สมาชิก 1 ท่าน เท่านั้นตลอดระยะเวลารายการ
 7. กรณีมีสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดมากกว่า 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกรายที่ [มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และมีความถี่จำนวนการใช้จ่ายบัตรต่อเนื่องที่สูงกว่า/ทำการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในรายการนี้ก่อน] เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด หากสมาชิกผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในลำดับถัดไป เป็นผู้ได้รับรางวัลแทน สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลรับทราบและยินยอมเป็นผู้ชำระภาษี (ถ้ามี) ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 8. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานเคทีซี รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
 9. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีกำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
 10. กรณีที่สมาชิกมีการยกเลิกการจอง การจองนั้นจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการหาผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกที่ได้รับรางวัลและทำการยกเลิกการจองภายหลังจากการคำนวณ
 11. สงวนสิทธิ์การมอบรางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong ตามรายการนี้เฉพาะยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้า/บริการเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงรายการเชิงพาณิชย์เพื่อการค้า เก็ง กําไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคะแนนสะสมพิเศษที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 12. สงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจําเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 14. กรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิก มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับ Expedia.co.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-665-5530 หรือ www.ktcworld.co.th
 16. รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษ/ส่วนลด/บัตรกำนัล เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Expedia ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบเงื่อนไขที่ไม่ได้ร่วมรายการได้ที่ www.expedia.co.th/ktc