ตำแหน่งงานว่าง

 
ตำแหน่งงานว่าง รายละเอียดตำแหน่งงาน ประกาศวันที่
Call Center Agent 213 KB 5 เม.ย. 61
Call Center Agent (English Skill) 223 MB 5 เม.ย. 61
Contractor - KTC Touch 248 KB 5 เม.ย. 61
Supervisor - Backend Service (ContactCenter) 171 KB 5 เม.ย. 61
Assistant Manager - Customer Feedback Center (Contact Center) 176 KB 5 เม.ย. 61
Manager - KTC World & Travel Service (Contact Center) 121 KB 8 มิ.ย. 61
Contractor - Outbound Service (Contact Center) 138 KB 5 เม.ย. 61
Supervisor / Assistant Manager - Outsource Sales 114 KB 8 มิ.ย. 61
Assistant Manager / Manager - Credit Card Marketing 200 KB 8 มิ.ย. 61
Assistant Manager - Geographic Marketing (Credit Card) 149 KB 8 มิ.ย. 61
Assistant Manager - Hotel Marketing (Credit Card) 173 KB 8 มิ.ย. 61
Assistant Manager - Automotive & Restaurant & Recreation Marketing (Credit Card) 224 KB 5 เม.ย. 61
Manager - KWT Marketing & Communication (CreditCard) 219 KB 8 มิ.ย. 61
Assistant Manager - CRM (Data Analytics) 212 KB 5 เม.ย. 61
Manager - Merchandise Marketing (Credit Card) 173 KB 8 มิ.ย. 61
Contractor - Helpdesk Chinese Skill (Merchant Business Support) 146 KB 5 เม.ย. 61
Assistant Manager / Senior Manager_Credit Risk Modeller 260 KB 5 เม.ย. 61
Membership Sales (ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ) 343 KB 5 เม.ย. 61
Manager - Key Account (Merchant Acquiring) 176 KB 5 เม.ย. 61
Assistant Manager - Key Account & KTB Collaboration (Merchant Acquiring) 133 KB 8 มิ.ย. 61
Manager - Merchant Acquiring Marketing 156 KB 8 มิ.ย. 61
Assistant Manager / Manager_Marketing Communications 131 KB 8 มิ.ย. 61
Manager - Card Accounting 167 KB 5 เม.ย. 61
Officer-Accounting 127 KB 8 มิ.ย. 61
Administration and KTC Learn & Earn 198 KB 5 เม.ย. 61