KTC - DHIPAYA INSURANCE TITANIUM MASTERCARD

KTC - DHIPAYA INSURANCE TITANIUM MASTERCARD

สิทธิพิเศษแห่งหลักประกันและความปลอดภัยจาก ทิพยประกันภัย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี 24 ชม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

รับเงินคืน

สูงสุด 1,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิพิเศษฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ อาทิ บริการรถลากฉุกเฉิน บริการช่างซ่อมรถ บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน บริการช่างกุญแจรถยนต์ บริการช่างแบตเตอร์รี่รถยนต์ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดที่ Roadside Assistance 02 305 8499 ซึ่งระบุด้านหลังบัตรเครดิต

รับเงินคืนกลับเข้าบัญชี

สิทธิพิเศษรับเงินคืนกลับเข้าบัญชี 2% สูงสุด 1,000 บาท / รอบบัญชี เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกประเภท ของทิพยประกันภัย มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาท แบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต KTC – DHIPAYA INSURANCE TITANIUM MASTERCARD

ประกันภัยราคาพิเศษ

รับสิทธิซื้อประกันภัยทุกประเภทของทิพยประกันภัยในราคาพิเศษ สนใจและสอบถามข้อมูล ติดต่อทพยประกันภัย โทร 02 239 2005 หรือ 02 239 2947

แบ่งชำระสบาย

แบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือนสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิภัณฑ์ประกันภัยตามที่ระบุข้างต้นนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.ทิพยประกันภัย โทร. 02 239 2500 หรือ 02 239 2947 เท่านั้น

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay

KTC Logo | Samsung Pay

ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless

เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

Visa payWave
 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ (บัตรหลักและบัตรเสริม)
เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC
และ/หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)