KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP TITANIUM MASTERCARD

KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD

บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมสิทธิพิเศษจาก BANGKOK HOSPITAL

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายปี

สูงสุด10%

ส่วนลดค่าห้อง

สูงสุด15%

ส่วนลดค่ายา

สูงสุด15%

ส่วนลดทันตกรรม

สิทธิประโยชน์

(บัตรเครดิต KTC – BANGKOK HOSPITAL GROUP TITANIUM MASTERCARD ได้รับการยกระดับเป็น PLATINUM MASTERCARD ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับบัตร KTC – BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD)

บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ
 • ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าแล็บ  (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, แล็บพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ – อุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก
 
รพ. กรุงเทพสนามจันทร์
 • ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก (Bone Dense Lumbar Hip)
  ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 3,400 บาท)
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast)
  ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 4,500 บาท)

หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการ

 
รพ. กรุงเทพพิษณุโลก
 • ส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า LAB พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10%  ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต CCU)
 
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)
 
รพ.กรุงเทพปากช่อง
 • ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้อง, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
 
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับ OPD, IPD (ไม่รวมค่ายาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร) 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง
 • ส่วนลด 15% ค่ายา (ยกเว้นแล็บพิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าอุปกรณ์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
 • ชุดตรวจสุขภาพต้อนรับปีกุน 2019 ราคา 2,019 บาท (ปกติราคา 3,900 บาท)
หมายเหตุ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NICU)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นวัคซีนและหมวดยาพิเศษ)
 • ส่วนลดคลินิกทันตกรรม
  • ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน
  • ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเด็ก
หมายเหตุ ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็กเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ
ของ รพ. กรุงเทพพัทยา
 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
 • ส่วนลดสำหรับค่าทันตกรรม
  • ส่วนลด 5% ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ส่วนลด 10% ขูด อุด ถอน
 
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษเฉพาะราย)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้อง ICU)
 
รพ. กรุงเทพจันทบุรี
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU และ IMCU)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวัคซีน)
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก  (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วย
 
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 • ส่วนลด 10% ค่าห้องพัก (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10% ค่าปฏิบัติการ Lab / X-Ray  (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่า Lab/X-Ray พิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ - ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก  (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง

เปลี่ยนยอดได้

แบ่งจ่ายรายการซื้อสินค้า / บริการ เดือนถัดไปที่ KTC FLEXI by PHONE
อัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน
พิเศษกว่า อัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์

ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต KTC PLATINUM MASTERCARD ทุกประเภท กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐโดย Mastercard ตั้งแต่
1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay

KTC Logo | Samsung Pay

คะแนน...ได้ง่ายๆ 25บาท =1คะแนน

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1 คะแนน สามารถนำไปแลกส่วนลด และสิทธิประโยชน์มากมาย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ (บัตรหลักและบัตรเสริม)
เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC
และ/หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)