บัตรเดียวที่ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะ

จ่ายง่าย เพียงแตะบัตร

เพียงแตะบัตรที่หน้าเครื่องอ่านบัตรเพย์เวฟ เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้า ที่มีสัญลักษณ์

VISA

ได้ทุกที่ทั่วโลก

สะดวกและเร็วกว่า

ใช้เวลาในการทำรายการน้อยกว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วไป หรือการชำระด้วยเงินสด

ปลอดภัยทุกการใช้จ่าย

สามารถชำระค่าสินค้า/บริการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมอบบัตรเครดิตให้แก่เจ้าหน้าที่ร้านค้า

จ่ายได้สูงสุด โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

กรณีหากมียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาท / รายการ
จะต้องใช้วิธีรูดบัตร / เสียบบัตร ซึ่งสมาชิกบัตรจะต้องเซ็นชื่อบนเซลล์สลิปตามปกติ

4 ขั้นตอนง่าย ๆ ทุกการใช้จ่าย
ด้วยบัตรเครดิต KTC VISA payWave

มองหาสัญลักษณ์นี้ ณ จุดขาย

แจ้งแคชเชียร์ว่าต้องการจ่ายด้วย
บัตรเครดิต KTC VISA payWave

เพียงแตะบัตรของคุณ
ที่เครื่องอ่านบัตรเพย์เวฟ

ถือบัตรค้างไว้จนเห็นข้อความ
Approved ที่หน้าจอ
หรือมีไฟสีเขียวปรากฏ

ร้านค้าที่ร่วมรายการ