รายละเอียดหุ้นกู้

ชื่อย่อ ชื่อ มูลค่า(ล้านบาท) ดอกเบี้ย วันที่ออก กำหนดไถ่ถอน
KTC282A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 1,250 3.43% 16 ก.พ. 61 16 ก.พ. 71
KTC232A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 1,000 2.35% 16 ก.พ. 61 16 ก.พ. 66
KTC27NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 2,000 3.50% 16 พ.ย. 60 16 พ.ย. 70
KTC27OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,000 3.50% 19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 70
KTC22OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 2,000 2.46% 19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 65
KTC278B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,000 3.65% 25 ส.ค. 60 25 ส.ค. 70
KTC278A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,500 3.80% 3 ส.ค. 60 3 ส.ค. 70
KTC226A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 2,500 3.00%
(ปีที่ 1 – 3)
3.25%
(ปีที่ 4)
3.50%
(ปีที่ 5)
1 มิ.ย. 60 1 มิ.ย. 65
KTC224A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 1,500 3.03% 5 เม.ย. 60 5 เม.ย. 65
KTC26DA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 2,500 4.00% 29 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 69
KTC23DA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 600 3.50% 29 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 66
KTC26NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 3,030 4.00% 27 พ.ย. 59 30 พ.ย. 69
KTC23NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 1,140 3.50% 30 พ.ย. 59 30 พ.ย. 66
KTC21NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 630 2.86% 30 พ.ย. 59 30 พ.ย. 64
KTC269A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 200 3.50% 22 ก.ย. 59 22 ก.ย. 69
KTC208A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 600 2.50% 11 ส.ค. 59 11 ส.ค. 63
KTC247A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 100 3.00% 6 ก.ค. 59 5 ก.ค 67
KTC217A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 3,000 2.54% 22 ก.ค. 59 22 ก.ค. 64
KTC215A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 1,500 2.12% 9 พ.ค. 59 11 พ.ค. 64
KTC195A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 2,500 1.88% 9 พ.ค. 59 9 พ.ค. 62
KTC212A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 800 2.64% 26 ก.พ. 59 26 ก.พ. 64
KTC192A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 400 2.21% 26 ก.พ. 59 26 ก.พ. 62
KTC182A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 500 2.04% 26 ก.พ. 59 23 ก.พ. 61
KTC262B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 300 3.85% 17 ก.พ. 59 17 ก.พ. 69
KTC262A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 200 3.85% 17 ก.พ. 59 17 ก.พ. 69
KTC25NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 1,000 3.90% 20 พ.ย. 58 20 พ.ย. 68
KTC22NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 700 3.68% 11 พ.ย. 58 11 พ.ย. 65
KTC198B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 385 3.75% 20 ต.ค. 58 14 ส.ค. 62
KTC259A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 1,000 4.00% 16 ก.ย. 58 16 ก.ย. 68
KTC20OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 2,000 3.14% 1 ต.ค. 58 1 ต.ค .63
KTC198A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 2,000 3.75% 14 ส.ค. 58 14 ส.ค. 62
KTC18NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 550 2.65% 3 ก.ค. 58 7 พ.ย. 61
KTC187A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 1,120 2.54% 3 ก.ค. 58 3 ก.ค. 61
KTC17DA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 130 3.65% 28 พ.ย.57 7 ธ.ค.60
KTC188B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 4,000 4.25%
(ปีที่ 1 – 3)
4.50%
(9 เดือน 23 วัน)
17 ต.ค. 57 9 ส.ค. 61
KTC183A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 300 3.80% 1 ก.ย.57 16 มี.ค.61
KTC17NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560 5,000 4.80% 12 พ.ย. 56 12 พ.ย. 60
KTC188A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561 800 5.00% 9 ส.ค. 56 9 ส.ค. 61