การจัดอันดับเครดิต

เดือน / ปี อันดับ ดาวน์โหลด
เมษายน 2561 A+ 683 KB
มีนาคม 2560 A+ 1.2 MB
ธันวาคม 2559 A+ 1.2 MB
ตุลาคม 2559 A+ 1.2 MB
มีนาคม 2559 A+ 687 KB
กันยายน 2558 A- 928 KB
เมษายน 2558 A- 713 KB
เมษายน 2557 BBB+ 1 MB
เมษายน 2556 BBB+ 1 MB
กรกฎาคม 2555 BBB+ 975 KB
พฤษภาคม 2553 BBB+ 179 KB
ตุลาคม 2552 BBB+ 301 KB
กรกฎาคม 2552 BBB+ 293 KB
พฤษภาคม 2552 BBB+ 407 KB
พฤศจิกายน 2551 A- 228 KB
มีนาคม 2551 A- 167 KB

การจัดอันดับเครดิต โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด