ข้อมูลเสนอขาย

ข้อมูลเสนอขายตราสารระยะยาว (หุ้นกู้)

ชื่อย่อ ชื่อ ดาวน์โหลด
KTC213A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
KTC223A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ครั้งที่ 1/2562 205 KB
KTC208B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
KTC218A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
KTC288A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2561 (ครั้งที่ 2) 50 MB
KTC282A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
KTC232A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2561 (ครั้งที่ 1) 9.5 MB
KTC27NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2560 (ครั้งที่ 6) 253 KB
KTC27OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
KTC22OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2560 (ครั้งที่ 5) 68 KB
KTC278B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
KTC278A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
KTC226A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2560 (ครั้งที่ 2) 10.6 MB
KTC224A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2560 (ครั้งที่ 1) 8.2 MB
KTC26DA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2559 (ครั้งที่ 9) 9.8 MB
KTC23DA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2559 (ครั้งที่ 9) 9.8 MB
KTC26NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2559 (ครั้งที่ 8) 7.2 MB
KTC23NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
KTC21NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
KTC269A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
KTC208A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2559 (ครั้งที่ 6) 8.8 MB
KTC247A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
KTC217A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2559 (ครั้งที่ 4) 8.8 MB
KTC215A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2559 (ครั้งที่ 3) 14.6 MB
KTC195A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
KTC212A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
KTC192A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
KTC262B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
KTC262A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
KTC25NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2558 (ครั้งที่ 8) 9.1 MB
KTC22NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2558 (ครั้งที่ 7) 11.2 MB
KTC198B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปีพ.ศ. 2562
KTC259A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2558 (ครั้งที่ 5) 46 KB
KTC20OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2558 (ครั้งที่ 4) 8 MB
KTC198A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ระยะยาว ปี 2558 (ครั้งที่ 3) 18 MB

ข้อมูลเสนอขายตราสารระยะสั้น (ตั๋วเงิน)

หัวข้อ ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นของบริษัทอายุไม่เกิน 270 วัน 429 KB
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์ 59 KB