ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัท รายชื่อนักวิเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (38) ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล
natwarin.t@aecs.com
66 2836 0190 - 1
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์
trin.s@aecs.com
66 2836 0288
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (48) จิตรลดา เลขาพันธ์
chitrada@aira.co.th
66 2684 8788
ประวิทย์ เจียวก๊ก
prawit@aira.co.th
66 2684 8797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (43) วีรยา รัตนวรทิพย์
veeraya.ra@asiawealth.co.th
66 2680 5042
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (1) สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
suwat@bualuang.co.th
66 2618 1341
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (7) วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
weerapat.wo@cimb.com
66 2761 9224
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3) ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์
yanin.ap@countrygroup.co.th
66 2205 7000 ต่อ 4402
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (24) สุนันทา วสะภิญโญกุล
sunanta.v@fnsyrus.com
66 2646 9680
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (25) วิลาสินี บุญมาสูงทรง
wilasinee@globlex.co.th
66 2672 5937
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (11) จันทนา ทวีรัตนศิลป์
jantana.ta@kasikornsecurities.com
66 2696 0429
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (13) ชาลี กือเย็น
chaliek@kgi.co.th
66 2658 8888 ต่อ 8851
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (29) เจษฎา เตชะหัสดิน
jesada.techahusdin@krungsrisecurities.com
66 2659 7000 ต่อ 5004
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (18) ประภารัสมิ์ นนทพิบูลย์
PrapharasN@ktzmico.com
66 2695 5872
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (5) ณัฐกร ศรีภูไฟ
nathakorn.sr@lhsec.co.th
66 2352 5154,
66 2352 5100 ต่อ 5154
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (28) ภาสกร ลินมณีโชติ
passakorn.linmaneechote@macquarie.com
66 2694 7728
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (42) ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง
tanawat.r@maybank-ke.co.th
66 2658 6300 ต่อ 1394
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (6) ณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล
nathapol@phatrasecurities.com
66 2305 9203
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (34) อดิสรณ์ มุ่งพาลชล
adisornm@phillip.co.th
66 2635 1700 ต่อ 497
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (23) กิตติมา สัตยพันธ์
kittama.sattayapan@scb.co.th
66 2949 1003
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (16) สรัชดา ศรทรง
sarachada.sor@thanachartsec.co.th
66 2617 4966
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (19) ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร
chattra.c@yuanta.co.th
66 2680 2574