ตารางกิจกรรม 2562*

ตารางกิจกรรม
Domestic Roadshow
ตารางกิจกรรม
Foreign Roadshow
ตารางกิจกรรม
Financial Reports
ตารางกิจกรรม
Opportunity Day
ตารางกิจกรรม
AGM & EGM

มกราคม

10 ม.ค.
ตารางกิจกรรม
Credit Suisse 10th Annual ASEAN Conference in Singapore
17 ม.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนตรวจสอบ) ปี 2561
21 ม.ค.
ตารางกิจกรรม
A Big Step Forward with Finansia Syrus
25 ม.ค.
ตารางกิจกรรม
J.P. Morgan Thailand Conference

กุมภาพันธ์

12 ก.พ.
ตารางกิจกรรม
CNS Corporate Access
14 ก.พ.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ตรวจสอบ) ปี 2561
15 ก.พ.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 (10:10 - 11:10 น.)

มีนาคม

11 มี.ค.
ตารางกิจกรรม
CGS-CIMB Thailand Corporate Day
13 มี.ค.
ตารางกิจกรรม
ASEAN Conference 2019 in Taipei with UOB Kay Hian
21 มี.ค.
ตารางกิจกรรม
Set Digital Roadshow

เมษายน

3 เม.ย.
ตารางกิจกรรม
Thailand Conference 2019 with Phatra
5 เม.ย.
ตารางกิจกรรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
18 เม.ย.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนสอบทาน) ไตรมาส 1 ปี 2562

พฤษภาคม

13 พ.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 1 ปี 2562
17 พ.ค.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 (11:20 - 12:35 น.)
28-31 พ.ค.
ตารางกิจกรรม
Daiwa Investment Conference 2019 in New York & Chicago & San Francisco

มิถุนายน

7 มิ.ย.
ตารางกิจกรรม
Thanachart Bank Day
24 มิ.ย.
ตารางกิจกรรม
Corporate Day in Hong Kong with Maybank KimEng

กรกฎาคม

18 ก.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนสอบทาน) ไตรมาส 2 ปี 2562
22 ก.ค.
ตารางกิจกรรม
Tokyo Roadshow with Daiwa

สิงหาคม

14 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 2 ปี 2562
19 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 (11:20 - 12:35 น.)
26-27 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
ASEAN Conference in Singapore with Macquarie

กันยายน


ตุลาคม

17 ต.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนสอบทาน) ไตรมาส 3 ปี 2562

พฤศจิกายน

13 พ.ย.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 3 ปี 2562
19-21 พ.ย.
ตารางกิจกรรม
ASEAN Top Picks / ASEAN Stars Corp Day in Hong Kong & Kuala Lumpur & Singapore with Citi
22 พ.ย.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 (11:20 - 12:35 น.)

ธันวาคม


* ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม