ตารางกิจกรรม*

ตารางกิจกรรม
Domestic Roadshow
ตารางกิจกรรม
Foreign Roadshow
ตารางกิจกรรม
Financial Reports
ตารางกิจกรรม
Opportunity Day
ตารางกิจกรรม
AGM & EGM

มกราคม

16 ม.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนตรวจสอบ) ปี 2560
26 ม.ค.
ตารางกิจกรรม
Thailand Conference with J.P. Morgan

กุมภาพันธ์

13 ก.พ.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ตรวจสอบ) ปี 2560
19 ก.พ.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 (11:20 - 12:35 น.)
23 ก.พ.
ตารางกิจกรรม
Domestic conference with KASSET
28 ก.พ.
ตารางกิจกรรม
Domestic conference with Yuanta

มีนาคม

7 มี.ค.
ตารางกิจกรรม
CIMB Thailand Corporate Day
15-16 มี.ค.
ตารางกิจกรรม
Thailand Corporate Day 2018 in Singapore with Thanachart & Daiwa

เมษายน

9-10 เม.ย.
ตารางกิจกรรม
Roadshow in Hong Kong with Thanachart & Daiwa
18 เม.ย.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนสอบทาน) ไตรมาส 1 ปี 2561
20 เม.ย.
ตารางกิจกรรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
24 เม.ย.
ตารางกิจกรรม

Domestic conference with Asia Plus


พฤษภาคม

14 พ.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 1 ปี 2561
17 พ.ค.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 (13:00 - 14:00 น.) 
24 พ.ค.
ตารางกิจกรรม
Citi-Krungsri Securities C-Suite Thailand Top Picks Day 2018

มิถุนายน

5 มิ.ย.
ตารางกิจกรรม
KTBST Meet the corporate
6 มิ.ย.
ตารางกิจกรรม
Thanachart Bank Day
14-15 มิ.ย.
ตารางกิจกรรม
Roadshow in Japan with Krungsri
22 มิ.ย.
ตารางกิจกรรม
Domestic conference with EGAT

กรกฎาคม

6 ก.ค.
ตารางกิจกรรม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2561
6 ก.ค.
ตารางกิจกรรม
Thai Corporate Day 2018 with Bualuang
16 ก.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนสอบทาน) ไตรมาส 2 ปี 2561
19 ก.ค.
ตารางกิจกรรม
Thailand Alternative Energy & Consumer Finance Sector with Deutsche TISCO

สิงหาคม

9 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
CEO Day with Phatra
10 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 2 ปี 2561
21 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 (11:20 - 12:35 น.)
27-28 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
ASEAN Conference in Singapore with Macquarie
29-30 ส.ค.
ตารางกิจกรรม
Thailand Focus 2018 with SET

ตุลาคม

11 ต.ค.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (ก่อนสอบทาน) ไตรมาส 3 ปี 2561
23-24 ต.ค.
ตารางกิจกรรม
Roadshow in Hong Kong with Bualuang

พฤศจิกายน

12 พ.ย.
ตารางกิจกรรม
ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 3 ปี 2561
15 พ.ย.
ตารางกิจกรรม
การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 (14:10 - 15:10 น.)
26 พ.ย.
ตารางกิจกรรม
dbAccess Thailand Corporate Day in Sydney with Deutsche TISCO & SET

ธันวาคม


* ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม