การจัดอันดับเครดิต

เดือน / ปี อันดับ ดาวน์โหลด
เมษายน 2561 A+ 683 KB
มีนาคม 2560 A+ 902 KB
ธันวาคม 2559 A+ 868 KB
ตุลาคม 2559 A+ 1.0 MB
มีนาคม 2559 A+ 672 KB
กันยายน 2558 A- 907 KB
เมษายน 2558 A- 697 KB
เมษายน 2557 BBB+ 989 KB
เมษายน 2556 BBB+ 986 KB
กรกฎาคม 2555 BBB+ 952 KB
พฤษภาคม 2553 BBB+ 175 KB
ตุลาคม 2552 BBB+ 294 KB
กรกฎาคม 2552 BBB+ 286 KB
พฤษภาคม 2552 BBB+ 398 KB
พฤศจิกายน 2551 A- 223 KB
มีนาคม 2551 A- 163 KB