การจ่ายปันผล

วันที่มีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
13/02/2561 26/04/2561 การจ่ายเงินปันผล 5.30 01/01/2560 - 31/12/2560
14/02/2560 21/04/2560 การจ่ายเงินปันผล 4.00 01/01/2559 - 31/12/2559
11/02/2559 19/02/2559 การจ่ายเงินปันผล 3.25 01/01/2558 - 31/12/2558
17/02/2558 26/02/2558 การจ่ายเงินปันผล 2.75 01/01/2557 - 31/12/2557
19/02/2557 03/04/2557 การจ่ายเงินปันผล 2.00 01/01/2556 - 31/12/2556
20/02/2556 04/03/2556 การจ่ายเงินปันผล 0.40 01/01/2555 - 31/12/2555
24/02/2555 - การงดจ่ายปันผล 0.00 01/01/2554 - 31/12/2554
08/03/2554 21/03/2554 การจ่ายเงินปันผล 0.45 01/01/2553 - 31/12/2553
02/03/2553 - การงดจ่ายปันผล 0.00 01/01/2552 - 31/12/2552
30/04/2552 - การงดจ่ายปันผล 0.00 01/01/2551 - 31/12/2551
26/02/2551 26/03/2551 การจ่ายเงินปันผล 1.20 01/01/2550 - 31/12/2550
22/02/2550 03/04/2550 การจ่ายเงินปันผล 1.00 01/01/2549 - 31/12/2549
17/03/2549 03/04/2549 การจ่ายเงินปันผล 1.50 01/01/2548 - 31/12/2548
23/03/2548 04/04/2548 การจ่ายเงินปันผล 1.30 01/01/2547 - 31/12/2547