การจ่ายปันผล

วันที่มีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
14/2/2017 21/4/2017 การจ่ายเงินปันผล 4.00 01/01/16 - 31/12/16
11/2/2016 19/2/2016 การจ่ายเงินปันผล 3.25 01/01/15 - 31/12/15
17/2/2015 26/2/2015 การจ่ายเงินปันผล 2.75 01/01/14 - 31/12/14
19/2/2014 3/4/2014 การจ่ายเงินปันผล 2.00 01/01/13 - 31/12/13
20/2/2013 4/3/2013 การจ่ายเงินปันผล 0.40 01/01/12 - 31/12/12
24/2/2012 - การงดจ่ายปันผล 0.00 01/01/11 - 31/12/11
8/3/2011 21/3/2011 การจ่ายเงินปันผล 0.45 01/01/10 - 31/12/10
2/3/2010 - การงดจ่ายปันผล 0.00 01/01/09 - 31/12/09
30/4/2009 - การงดจ่ายปันผล 0.00 01/01/08 - 31/12/08
26/2/2008 26/3/2008 การจ่ายเงินปันผล 1.20 01/01/07 - 31/12/07
22/2/2007 3/4/2007 การจ่ายเงินปันผล 1.00 01/01/06 - 31/12/06
17/3/2006 3/4/2006 การจ่ายเงินปันผล 1.50 01/01/05 - 31/12/05
23/3/2005 4/4/2005 การจ่ายเงินปันผล 1.30 01/01/04 - 31/12/04