ลุ้นตั๋ววิ่งฟรี งาน Bangkok Airways Lanna Half Marathon 2019 กับบัตรเครดิต KTC

ลุ้นตั๋ววิ่งฟรี งาน Bangkok Airways Lanna Half Marathon 2019 กับบัตรเครดิต KTC

KTC ชวนเพื่อน ๆ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ร่วมสนุกเป็นผู้โชคดี

ลุ้นวิ่งฟรีกับงาน Bangkok Airways Lanna Half Marathon 2019 ในวันที่ 3 พ.ย. 62 นี้

เพียงบอกมาว่า คุณเคยบินครั้งล่าสุดกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเมื่อไหร่ และประทับใจอะไรในสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมแท็กเพื่อนที่อยากชวนไปงานวิ่งด้วย 1 คน

แล้วรอลุ้นเป็นผู้โชคดี ไปวิ่งฟรีด้วยกันได้เลย!
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

ผ่านช่องทาง Facebook KTC World

คลิก >> https://www.facebook.com/KTCWorldCommunity/

รายละเอียดงาน Bangkok Airways Lanna Half Marathon:

วันที่วิ่ง:
วันอาทิตย์ 3 พ.ย. 62
เวลา 04.00 - 08.00 น.

สถานที่วิ่ง:
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูแผนที่

รายการของที่ได้รับในการสมัคร:
ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย

*รายการ Lanna Half Marathon ไม่มีเสื้อฟินิชเชอร์*

เพิ่มเติมที่ https://race.thai.run/BangkokAirwaysLannaHalfMarathon2019

ทีมงาน KTC World จะทำการสุ่มผู้โชคดีที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อมอบของรางวัล โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 3 ก.ย. 62 สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่เคยมีประวัติใช้จ่ายที่บางกอกแอร์เวย์ส อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62

วิธีการใช้โค้ดฟรีสำหรับสมัครและลงทะเบียนของงาน

 1. เข้าลิงค์สมัครแต่ละรายการ Lanna Half Marathon - https://goo.gl/8ecUVn
 2. นำโค้ดที่ได้ใส่ในช่อง Code จากนั้นกด Check แล้วกดถัดไป
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อดำเนินการสมัครจนสำเร็จ (เรียบร้อยสำหรับผู้ใช้โค้ดฟรี)
 4. สำหรับผู้ใช้โค้ดส่วนลด,​เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วชำระเงินส่วนต่าง
 5. ** โปรดระมัดระวัง Code กด Check แล้ว สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ ***

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ บางกอกแอร์เวย์สอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบของรางวัลตามรายการนี้เฉพาะจากยอดใช้จ่าย [ แบบชำระเต็มจำนวน / ในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ] ที่บางกอกแอร์เวย์ส อย่างน้อย 1 ครั้ง
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. ของรางวัลในรายการนี้ คือโค้ดสำหรับสมัครและลงทะเบียนรางวัลงานวิ่ง Bangkok Airways Lanna Marathon มูลค่ารางวัลละ 700 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่าของรางวัล รวมทั้งสิ้น 21,000 บาท ทั้งนี้ ของรางวัลดังกล่าวยังไม่รวมค่าออกตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าภาษีสนามบินและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง
 7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะคัดเลือกสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง Facebook KTC World จำนวน 30 ท่านแรก จากรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และจะทำการประกาศรายชื่อสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ผ่านทาง Facebook KTC World ภายในวันที่ 3 ก.ย. 62 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดทราบผ่านทาง [หมายเลขโทรศัพท์] ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด โดยสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯ เท่านั้น
 9. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัลตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 1 รางวัล รางวัลละ 2 โค้ด เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
 10. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดที่ได้รับของรางวัลรับทราบและยินยอมเป็นผู้ชำระภาษี (ถ้ามี) ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 11. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานเคทีซี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้ การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีกำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดไปใช้เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์ของเคทีซี

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000