ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Fine Selection 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Fine Selection 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Fine Selection 2018
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็กเกจห้องพัก 6 วัน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่โรงแรมทิโวลิ ปาลาซิโอ เดเซเตียส ซินตรา, ประเทศโปรตุเกส
พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับและบริการรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 187,699 บาท
คุณอรนุช อนุศักดิ์เสถียร
*ของรางวัลนี้ไม่รวมค่าออกตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • Baba Beach Club Phuket Luxury Hotel by Sri Panwa ห้อง Baba Suite Ocean View มูลค่า 49,432 บาท 1 รางวัล
  คุณพีระ ตันเกษม
 • Silavadee Poul Spa Resort, Koh Samui ห้อง Ocean View Jacuzzi Deluxe มูลค่า 37,000 บาท 1 รางวัล
  คุณวิศรุต พูลคุ้ม
 • Silavadee Poul Spa Resort, Koh Samui ห้อง Deluxe Balcony มูลค่า 34,000 บาท 1 รางวัล
  คุณพฤทธิชา ตั้งไพศาลกิจ
 • Costa Well Resort Pattaya ห้อง Deluxe Jacuzzi มูลค่า 26,154 บาท 2 รางวัล
  คุณภูริภาส เดชสุพงศ์
  คุณพุฒิพงษ์ รัตนปิลัมธน์
 • White Sand Beach Residences Pattaya ห้อง Studio มูลค่า 23,828 บาท 2 รางวัล
  คุณอัจฉราพร บัวนาค
  คุณกวินธิดา สนเผือก
 • Marrakesh Hua Hin Resort & Spa ห้อง Jacuzzi Suite มูลค่า 23,000 บาท 2 รางวัล
  คุณวิชชา เกตุสิงห์น้อย
  คุณนภาพร วงษ์ลิขิตธรรม
 • The Monttra Pattaya ห้อง Garden Suite มูลค่า 21,186 บาท 1 รางวัล
  คุณนิภัทรา เทพนิมิตร
 • Le Coral Hideaway Beyond Phuket ห้อง Horizon Sea View มูลค่า 18,000 บาท 2 รางวัล
  คุณกุลธรา แซ่เจ้า
  คุณอนวัฒน์ วิเศษละคร
 • Wintree City Resort, Chiangmai ห้อง Premier Garden View มูลค่า 18,000 บาท 2 รางวัล
  คุณลักษณ์สุรีย์ เดชฤกษ์ปาน
  คุณรังสิริ ตรงสกุล
 • Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa ห้อง Superior Garden View มูลค่า 17,400 บาท 2 รางวัล
  คุณพิทวัส ขอจิตต์เมตต์
  คุณพรทิพย์ จันทร์หา
 • Hotel Mera Mare Pattaya ห้อง Deluxe Garden View มูลค่า 16,478 บาท 2 รางวัล
  คุณเฉลิมเกียรติ องค์คุณารักษ์
  คุณอรวิภา ไชยรัตนตรัย
 • Away Chiang Mai Thapae Resort - A Vegetarian Retreat ห้อง Deluxe มูลค่า 16,000 บาท 2 รางวัล
  คุณถาวร วงศ์กิตติโชติ
  คุณตะวัน เจริญบุญมา
 • Mida De Sea Hua Hin ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
  คุณชุตินันท์ ช่วยจวน
 • Mida Dhavaravati Grande Hotel ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
  คุณธนารักษ์ สินสงวน
 • Xen Hotel Nakhon Pathom ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
  คุณมาลีพรรณ คุณวัฒน์
 • Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
  คุณชาย สุวรรณพรินทร์
 • Mida Hotel Ngamwongwan ห้อง Deluxeมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
  คุณพิชญา สนธิพร
 • Mida Resort Kanchanaburi ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
  คุณโอรส แย้มเดช

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • Costa Well Resort Pattaya ห้อง Deluxe Jacuzzi มูลค่า 13,077 บาท 1 รางวัล
  คุณนริศรา ลัคณารัตนโชค
 • White Sand Beach Residences Pattaya ห้อง Studio มูลค่า 11,914 บาท 1 รางวัล
  คุณจิรชาติ ชายวงศ์
 • Marrakesh Hua Hin Resort & Spa ห้อง Jacuzzi Suite มูลค่า 11,500 บาท 1 รางวัล
  คุณศิรินันท์ ชัยวิรัตน์
 • The Monttra Pattaya ห้อง Garden Suite มูลค่า 10,593 บาท 1 รางวัล
  คุณมุจลินท์ มวยทองดี
 • Le Coral Hideaway Beyond Phuket ห้อง Horizon Sea View มูลค่า 9,000 บาท 1 รางวัล
  คุณนัฐพล ปันสกุล
 • Wintree City Resort, Chiangmai ห้อง Premier Garden View มูลค่า 9,000 บาท 1 รางวัล
  คุณประภาพร มโนใจ
 • Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa ห้อง Superior Garden View มูลค่า 8,700 บาท 1 รางวัล
  คุณนัทฐพงษ์ เจริญพงศ์
 • Hotel Mera Mare Pattaya ห้อง Deluxe Garden View มูลค่า 8,239 บาท 1 รางวัล
  คุณพัฒน์นรี เลิศรัตนากุล
 • Away Chiang Mai Thapae Resort - A Vegetarian Retreat ห้อง Deluxe มูลค่า 8,000 บาท 1 รางวัล
  คุณอภิชาติ จันทร์แสงกุล
 • Mida De Sea Hua Hin ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
  คุณพัฒนวิชญ์ วรสิทธิพัฒน์
 • Mida Dhavaravati Grande Hotel ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
  คุณโชคชัย ล้อมทอง
 • Xen Hotel Nakhon Pathom ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
  คุณณัฏฐยา อ่อนเนียม
 • Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
  คุณจิรชา เย็นสบาย
 • Mida Hotel Ngamwongwan ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
  คุณวรรณา จุลยุเสน
 • Mida Resort Kanchanaburi ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
  คุณปองพล วรรณบูลย์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหาร 3 ห้องอาหารโรงแรมชั้นนำ การันตีความอร่อยด้วยรางวัล มิชลินสตาร์และ เดอะ เพลทสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 13,893 บาท
(ห้องอาหาร Celadon ที่โรงแรม The Sukhothai Bangkok มูลค่า 6,827 บาท ห้องอาหาร LA VIE – Creative French Cuisine ที่โรงแรม VIE Hotel Bangkok, MGallery by Sofitel มูลค่า 1,180 บาท และห้องอาหาร New York Steakhouse ที่โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok มูลค่า 5,886 บาท)
คุณสุธีวรรณ ธรรมโกวิท

บัตรกำนัลรับประทานอาหารซันเดย์บรันช์ที่ห้องอาหาร Goji Kitchen+Bar โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 4,398 บาท
 • คุณเบญจทิพย์ ประพฤติชอบ
 • คุณจิตรา พิมพ์บูลย์
 • คุณปองขวัญ จินาวรณ์
 • คุณพจพร ทองเหลา
 • คุณเจษฎา ลิขิตพงศ์ไพศาล
 • คุณเพ็ญนภา เม้าอินทร์
 • คุณวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
 • คุณสิงห์ทอง วงษ์ศิล
 • คุณทินภัทร ปิยะพรมดี
 • คุณพัชราวดี แสงสุวรรณโรจน์

บัตรกำนัลรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • คุณเมธินี เมธีวรรธนะ
 • คุณพัชรา นาคเกษ
 • คุณอภิญญาณ์ สุวรรณปัทม
 • คุณณิชากร ไตรญาณ
 • คุณวัชราภรณ์ แย้มยี่สุ่น
 • คุณกีริน เกียรติกนก
 • คุณปิยธิดา ฐิติยิ่งถาวร
 • คุณปณิสรา วุฒิวงษ์
 • คุณยุภาพร สุรินทร์
 • คุณศิริวรรณ น้อยวัน

หมายเหตุ : สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้กับผู้สนับสนุนของรางวัล
- สมาชิกที่ได้รับรางวัล สามารถโพสต์ภาพพร้อมแชร์ความประทับใจได้บนหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ KTC World Community หรือ
- สมาชิกสามารถแชร์ประสบการณ์ความประทับใจจากการใช้รางวัลบัตรกำนัล ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเพื่อคัดเลือกไปลงในนิตยสารท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ my world พร้อม รับฟรี บัตรกำนัลห้องพักได้อีกต่อ คลิกดูรายละเอียดที่นี่