บริการเครื่องรูดบัตร

ลูกค้าชำระเงินง่าย ร้านค้ามั่นใจ ได้รับเงินทันใจ

ครบทุกรูปแบบในการชำระค่าใช้จ่ายผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต

 • เครื่องแบบต่อสายโทรศัพท์ / LAN เหมาะกับการใช้รูดบัตรหน้าร้านเป็นประจำ
 • เครื่องแบบเชื่อมต่อกับ SIM Card ใช้ได้ทั้งหน้าร้าน หรือ นอกสถานที่ พกพาสะดวก

ครบทุกรูปแบบในการชำระค่าใช้จ่าย

รองรับการจ่ายเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิตทุกประเภทจากทุกธนาคารทั่วโลกและการแตะ จ่าย ด้วยแอปฯ Samsung Pay เลือกแบ่งชำระได้ด้วยบริการ KTC FLEXI หรือแลกซื้อสินค้า / บริการ ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

 

เครื่องรูดบัตรเครดิต KTC VISA เครื่องรูดบัตรเครดิต KTC MASTERCARD เครื่องรูดบัตรเครดิต KTC JCB เครื่องรูดบัตรเครดิต KTC Unionpay

รองรับสกุลเงินต่างประเทศ

ลูกค้าสามารถเลือกชำระสินค้าหรือบริการเป็นสกุลเงินบาท หรือกว่า 30 สกุลเงินต่างประเทศทั่วโลก

ตรวจสอบรายการซื้อขายได้ทันใจ

ตรวจสอบรายการรับบัตรฯ ได้ทุกวัน รวมทั้งขอรับใบกำกับภาษีผ่านบริการ ClickKTC MERCHANT

สมัครเลยวันนี้

ติดต่อฝ่ายธุรกิจร้านค้า

02 123 5700

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

สำหรับร้านค้าทุกประเภท

 1. ใบสมัครพร้อมติดอาการแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและคัดรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง + Work Permit กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
 4. หนังสือยินยอมให้ถอน/โอน/หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
 6. สำเนารายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุดถึงปัจจุบัน (ได้ทุกธนาคาร)
 7. รูปถ่ายสถานประกอบการโดยให้เห็นชื่อป้ายหน้าร้านและสินค้าภายในร้าน หรือรูปหน้า Website สำหรับกรณี E-commerce
 8. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามธุรกิจพิเศษ/ เฉพาะ
 9. แผนที่ (ถ้ามี)

กรณีมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีร้านค้ากลุ่ม E-commerce

 1. ข้อตกลงในการดำรงเงินในบัญชีเงินฝาก และยินยอมให้หักเงินฝากเพื่อชำระหนี้ (Guarantee)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารแสดงสิทธิในการใช้ Hosting / Domain name
 3. ภาพแคปเจอร์หน้าจอ Website ของท่าน
 

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกของ KTC สามารถสมัครผ่านช่องทางใดบ้าง

ร้านค้าสามารถสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกได้ 3 ช่องทางหลัก

 1. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สมัครร้านค้าสมาชิก
 2. ติดต่อฝ่ายธุรกิจร้านค้า โทร 02 123 5700 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. อีเมลมาที่ ktc_merchant@ktc.co.th

ใช้เวลาในการอนุมัติและติดตั้งเครื่อง / บริการ ภายในกี่วัน

 • กรณีของบริการเครื่องรูดบัตร (EDC) และบริการเครื่องรูดบัตรแบบพกพา (mPOS) ใช้เวลา 5 วันทำการ ในการติดตั้งเครื่องภายในเขตกรุงเทพฯ และ 10 วันทำการในต่างจังหวัด นับจากวันที่ KTC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
 • กรณีของบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการเชื่อมต่อระบบ นับจากวันที่ KTC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
 • กรณีของบริการหักบัญชีลูกค้าอัตโนมัติ (AUTO PAYMENT / RECURRING) และ บริการรับชำระเงิน Alipay เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับหลังจากได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

การทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI มีการกำหนดยอดขั้นต่ำหรือไม่

 • การทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI สามารถทำได้ตั้งแต่ยอดซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป หรือตามแต่ร้านค้ากำหนด และจะต้องมียอดแบ่งชำระต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • ทั้งนี้ การทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต KTC บนบริการเครื่องรูดบัตร (รวมทั้งเครื่องแบบพกพา) และระบบรับชำระเงินออนไลน์ของ KTC เท่านั้น (แต่ไม่รวมถึงบริการรับชำระเงินบนแอปพลิเคชัน Alipay)

ร้านค้าสมาชิกจะได้รับเงินจากการรับบัตรอย่างไร

ทาง KTC จะโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้า (บัญชีธนาคารกรุงไทย) โดยมีการสรุปยอดการรับบัตรก่อนเวลา 21.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดทำการ และโอนเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป

ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดบัญชี ขอรับรายงานการรับบัตรและใบกำกับภาษีในวันรุ่งขึ้นด้วยบริการออนไลน์ของ KTC ผ่าน ClickKTC ทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/clickktc

บริการรับชำระเงิน ALIPAY เป็นบริการรับชำระเงินที่เหมาะกับร้านค้าประเภทใด

เหมาะกับร้านค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมไปซื้อสินค้า / บริการ หรือร้านค้าที่ต้องการขยายธุรกิจกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน การทำรายการ จะทำโดยร้านค้าจะทำการสแกน QR Code บนแอปพลิเคชัน ALIPAY ในโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ด้วยเครื่องอ่าน QR Code ณ ร้านค้า 2 ประเภท

 1. เครื่องอ่าน QR Code โดยเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของร้านค้า
 2. เครื่องอ่าน QR Code โดยใช้ Sim Card ผ่านสัญญาณ GPRS / 3G / 4G

หากพบปัญหาในการใช้บริการ / เครื่องชำรุด สามารถติดต่อได้ที่ใด

สามารถติดต่อฝ่ายธุรกิจร้านค้า ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เบอร์ 02 123 5700 หรือทางอีเมล ktc_service@ktc.co.th