บริการเครื่องรูดบัตรแบบพกพา

เปลี่ยนสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ตให้เป็นเครื่องรูดบัตร
เพิ่มโอกาสซื้อขาย รองรับการชำระได้ทุกที่

รูดบัตรได้ทุกที่เมื่อต้องการ

รับชำระสินค้า / บริการผ่านบัตรได้ทุกที่ บนสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ตผ่านแอปพลิเคชัน
ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจในร้านและธุรกิจนอกสถานที่

ร้านค้าสะดวกสบาย

ได้รับอีเมลยืนยันผลการชำระเงินทันที
ลูกค้ามั่นใจ เลือกรับผลการชำระเงินได้ทั้ง SMS หรืออีเมล

อุปกรณ์รองรับทุกระบบปฏิบัติการ

เครื่องรูดบัตร mPOS รองรับระบบปฎิบัติการ iOS และ Android จึงสามารถเชื่อมต่อได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

รับเงินไว โอนเข้าบัญชีภายในวันถัดไป

บริหารจัดการเงินสด และตรวจสอบยอดขายของร้านค้าได้ง่าย และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ครบทุกรูปแบบในการชำระค่าใช้จ่าย

รองรับการจ่ายเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิตทุกประเภทจากทุกธนาคารทั่วโลกและการแตะ จ่าย ด้วยแอปฯ Samsung Pay เลือกแบ่งชำระได้ด้วยบริการ KTC FLEXI หรือแลกซื้อสินค้า / บริการ ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

 

ตรวจสอบรายการซื้อขายได้ทันใจ

ตรวจสอบรายการรับบัตรฯได้ทุกวัน
รวมทั้งขอรับใบกำกับภาษีผ่านบริการ ClickKTC MERCHANT

สมัครเลยวันนี้

ติดต่อฝ่ายธุรกิจร้านค้า

02 123 5700

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

สำหรับร้านค้าทุกประเภท

 1. ใบสมัครพร้อมติดอาการแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและคัดรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง + Work Permit กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
 4. หนังสือยินยอมให้ถอน/โอน/หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
 6. สำเนารายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุดถึงปัจจุบัน (ได้ทุกธนาคาร)
 7. รูปถ่ายสถานประกอบการโดยให้เห็นชื่อป้ายหน้าร้านและสินค้าภายในร้าน หรือรูปหน้า Website สำหรับกรณี E-commerce
 8. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามธุรกิจพิเศษ/ เฉพาะ
 9. แผนที่ (ถ้ามี)

กรณีมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีร้านค้ากลุ่ม E-commerce

 1. ข้อตกลงในการดำรงเงินในบัญชีเงินฝาก และยินยอมให้หักเงินฝากเพื่อชำระหนี้ (Guarantee)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารแสดงสิทธิในการใช้ Hosting / Domain name
 3. ภาพแคปเจอร์หน้าจอ Website ของท่าน
 

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกของ KTC สามารถสมัครผ่านช่องทางใดบ้าง

ร้านค้าสามารถสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกได้ 3 ช่องทางหลัก

 1. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สมัครร้านค้าสมาชิก
 2. ติดต่อฝ่ายธุรกิจร้านค้า โทร 02 123 5700 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. อีเมล์มาที่ ktc_merchant@ktc.co.th

ใช้เวลาในการอนุมัติและติดตั้งเครื่อง / บริการ ภายในกี่วัน

 • กรณีของบริการเครื่องรูดบัตร (EDC) และบริการเครื่องรูดบัตรแบบพกพา (mPOS) ใช้เวลา 5 วันทำการ ในการติดตั้งเครื่องภายในเขตกรุงเทพฯ และ 10 วันทำการในต่างจังหวัด นับจากวันที่ KTC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
 • กรณีของบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการเชื่อมต่อระบบ นับจากวันที่ KTC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
 • กรณีของบริการหักบัญชีลูกค้าอัตโนมัติ (AUTO PAYMENT / RECURRING) และ บริการรับชำระเงินALIPAY เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับหลังจากได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

การทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI มีการกำหนดยอดขั้นต่ำหรือไม่

 • การทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI สามารถทำได้ตั้งแต่ยอดซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป หรือตามแต่ร้านค้ากำหนด และจะต้องมียอดแบ่งชำระต่อเดือนไม่ตำกว่า 500 บาท
 • ทั้งนี้ การทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต KTC บนบริการเครื่องรูดบัตร (รวมทั้งเครื่องแบบพกพา) และระบบรับชำระเงินออนไลน์ของ KTC เท่านั้น (แต่ไม่รวมถึงบริการรับชำระเงินบนแอปพลิเคชัน ALIPAY)

ร้านค้าสมาชิกจะได้รับเงินจากการรับบัตรอย่างไร

ทาง KTC จะโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้า (บัญชีธนาคารกรุงไทย) โดยมีการสรุปยอดการรับบัตรก่อนเวลา 21.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดทำการ และโอนเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป

ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถขอรับรายงานการรับบัตรและใบกำกับภาษีในวันรุ่งขึ้นผ่านระบบตรวจสอบยอดบัญชีออนไลน์ ClickKTC ที่ www.ktc.co.th/clickktc

บริการรับชำระเงิน ALIPAY เป็นบริการรับชำระเงินที่เหมาะกับร้านค้าประเภทใด

เหมาะกับร้านค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมไปซื้อสินค้า / บริการ หรือร้านค้าที่ต้องการขยายธุรกิจกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน การทำรายการ จะทำโดยร้านค้าจะทำการสแกน QR Code บนแอปพลิเคชัน ALIPAY ในโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ด้วยเครื่องอ่าน QR Code ณ ร้านค้า 2 ประเภท

 1. เครื่องอ่าน QR Code โดยเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของร้านค้า
 2. เครื่องอ่าน QR Code โดยใช้ Sim Card ผ่านสัญญาณ GPRS / 3G / 4G

หากพบปัญหาในการใช้บริการ / เครื่องชำรุด สามารถติดต่อได้ที่ใด

สามารถติดต่อฝ่ายบริการร้านค้า ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เบอร์ 02 123 5700 หรือทางอีเมล ktc_service@ktc.co.th