เคทีซีมอบของขวัญปีใหม่สมาชิก “เคทีซี พราว” ลุ้นท่องเที่ยวเลือกได้อิสระตามฝัน รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท 

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวพิชามน  จิตรเป็นธรรม ผู้จัดการอาวุโส – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล จัดแคมเปญ “เที่ยวฟรี ตามใจฝัน KTC จัดให้” ตอบแทนสมาชิก “เคทีซี พราว” ลุ้นรับรางวัลท่องเที่ยวตามเส้นทางในฝัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในวงการสินเชื่อบุคคลของไทย เพื่อร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่และช่วยให้สมาชิกผ่อนคลายจากภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับบัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยว รางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 400,000 บาท และรางวัลที่ 2 บัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยว รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 110 รางวัล มูลค่า 1,100,000 บาท โดยลูกค้าสามารถนำบัตรของขวัญดังกล่าวไปแลกแพ็คเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หรือโรงแรมที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามเส้นทางจุดหมายที่ต้องการ  สำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS โดยพิมพ์ TT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ 16 หลักส่งมาที่ 061 384 5000 หรือผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/proudregister หรือผ่านศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” 22 สาขาทั่วประเทศ โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีก่อนหน้า ทุกๆ 2,000 บาท และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2560
 
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคลมี 793,486 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ 18,603 ล้านบาท และลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม (NPL) สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 1.01%
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล KTC Phone โทรศัพท์ 02 123 5000 กด 6 เว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญได้ที่ “เคทีซี เวิลด์” (KTC World) โทรศัพท์ 02 123 5050