เคทีซี จับมือ เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จัดทริปเดิน “250 ปี แห่งการกู้เอกราช” KTC Forever Rewards เพียง 999 คะแนนแลกรับ 1 สิทธิ์

”เคทีซี” หรือ บริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด ในนาม ดิ เอ็กซ์พลอเรอร์ คลับ (The Explorer Club) จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ทริปเดินครึ่งวันภายใต้หัวข้อ “250 ปี แห่งการกู้เอกราช” เดินสำรวจพระราชวังเดิม ซึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ป้อมเมืองบางกอก สร้างสมัยพระนารายณ์ สถานที่สวรรคตของพระเจ้าตากสินตามพระราชพงศาวดาร และวัดอรุณราชวราราม สถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตยุคกรุงธนบุรี นมัสการพระป้ายและพระแท่นบรรทมของพระเจ้าตากสิน ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น.  - 12.00 น. ราคาเพียงท่านละ 99 บาท พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards 999 คะแนน หรือเท่ากับ 99 บาท แลกรับ 1 สิทธิ์

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02 631 3550 หรือwww.facebook.com/worldexplorerthailand (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)