เคทีซีควงแขนซาบีน่ามอบเงินสมทบทุนและชุดชั้นใน จากแคมเปญ “พี่ได้บรา น้องได้บุญ” ให้กับบ้านราชาวดี (หญิง)

เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)โดยนายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต มอบเงินสมทบทุนจำนวน 64,844.31 บาท และ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ ร่วมมอบชุดชั้นในจำนวน 1,141 ชุดจากแคมเปญการตลาด “พี่ได้บรา น้องได้บุญ” ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรีโดยมีนางวิมลพรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครอง เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ บ้านราชาวดี (หญิง) เมื่อเร็วๆ นี้

เคทีซีและซาบีน่าได้ร่วมกันออกแคมเปญ “พี่ได้บรา น้องได้บุญ” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 โดยเมื่อสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีซื้อสินค้าซาบีน่าครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวนเท่ากับยอดใช้จ่าย เคทีซีจะร่วมบริจาค 3% ของยอดการใช้จ่ายนั้นๆ และซาบีน่าจะร่วมบริจาคชุดชั้นใน 1 ชุด ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อีกด้วย

ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ:
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) มีภารกิจหลักในการให้การเลี้ยงดูเด็กหญิงอายุระหว่าง 7-18 ปี ที่มีความบกพร่องทางสมองและปัญญา โดยจัดให้มีบริการด้านปัจจัยสี่ บริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะห์การศึกษาพิเศษ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพื่อให้เด็กในความอุปการะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างทัดเทียมและมีความสุขตามอัตภาพ ปัจจุบัน สถานคุ้มครองฯ ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงจำนวนทั้งสิ้น 530คน