โปรโมชั่น 10 ร้านอาหารอิตาเลี่ยน จากบัตรเครดิต KTC

โปรโมชั่น ส่วนลดร้านอาหาร บัตรเครดิต ร้านอาหาร อิตาเลี่ยน KTC The Best Italian food

รับทันทีส่วนลดสูงสุด 15% หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด

15 มิ.ย. - 15 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  ยกเว้น  สมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับส่วนลดนี้ได้
  2. เมื่อสมาชิกชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ  สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันทีตามเงื่อนไขของร้านค้า  โดยเป็นการคำนวณของยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ ก่อนรวมค่าบริการ (Service Charge) 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายการอาหารพิเศษมาคำนวณรวมเพื่อรับส่วนลดตามรายการนี้
  3. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
  4. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC และสำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  7. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th