Healthicious Dishes อิ่มอร่อย สุขภาพดี ที่ร้าน Aldo's Bistro & Wine Bar

(RESRT-008)

ส่วนลด 10%

เฉพาะค่าอาหาร
 
1 เม.ย. – 31 ส.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
 
สาขาที่ร่วมรายการ
Ascott Sathorn    โทร. 02 676 6969

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
  2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  5. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
  6. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6