คะแนนแลกรับความอร่อยกับบัตรเครดิต KTC

(RESRT-011)

แลก 1 ฟรี 1

เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 500 คะแนน
แลกรับ Premium Pretzel 1 ชิ้น รับฟรีทันทีอีก 1 ชิ้น รวมมูลค่า 84 บาท
 

แลกรับ

Premium Stix + Lemonade ขนาด 22 oz. (รวมมูลค่า 90 บาท)
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 799 คะแนน
 

แลกรับ

Cheesy Chicken Bites + Strawberry Lemonade ขนาด 16 oz. (รวมมูลค่า 108 บาท)
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 999 คะแนน

รับส่วนลด 15%

เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แทนเงินสด

ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

ชำระค่าขนม และเครื่องดื่มได้ง่ายๆทันที
 
1 ก.พ. - 31 ม.ค. 61
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, เมืองทองธานี, ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค, เซ็นทรัลสมุย, โลตัสสมุย และบูทต่างๆ
Tel. 02 663 3888

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, เมืองทองธานี, ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค, เซ็นทรัลสมุย, โลตัสสมุย และบูทต่างๆ 
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC-เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภท
  3. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
  4. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  6. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดเท่านั้น
  7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  8. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Auntie's Annes

02 663 3888