รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.บุรีรัมย์

(KTBGO-003)

รับส่วนลดสูงสุด 10% ณ ร้านอาหารดัง จ.บุรีรัมย์ ที่ร่วมรายการ

อ่าวไทย ซีฟู้ด
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 083 966 1166
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
---
ชาบูแซ่บ
ส่วนลด 5% เฉพาะชาบูบุฟเฟต์ รวมเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
โทร. 089 578 1415
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
---
โมทาวน์ บาร์ แอนด์ บิสโทร
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
โทร. 044 111 319
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
---
ยายย่า
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 084 298 1614
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
---
ทรี คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 044 631 168
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
ชิค เรสเตอรรองท์
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 044 666 600
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
เชฟพลัส คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม (เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป)
โทร. 095 604 1487
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
กูรู แอท บุรี
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 080 099 1099
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
คาเฟ่ แอท กรีน
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม (เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป)
โทร. 044 666 086
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
ละลม บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองท์
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 090 290 2021
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
เดอะ แรซซ์ สเปซ บาร์ แอน บิสโทร
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร และ ค็อกเทล
โทร. 093 362 4591
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
ดานะเรสเตอร์รองต์
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 086 775 0887
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
วี คาเฟ่
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม (เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป)
โทร. 095 602 5266
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
บ้านชายน้ำ 
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 044 620 713
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
คาเฟ่ เดอ บู
ทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาท (รับฟรี ชีสเค้ก 1 ชิ้น มูลค่า บาท)
โทร. 089 057 5857
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
วัน อั้พ คูซีน
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 044 634 901
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
คำ อิน 
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม (เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป)
โทร. 081 600 2553
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
ครัวบ้านลิล
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม (เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป)
โทร. 088 128 4176
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
คิ๊กออฟ
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม 
โทร. 044 111 444
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
คลิม คิทเช่น
ส่วนลด 5% ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม
โทร. 044 601 989
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
บิสโทร@เอ็ม
ส่วนลด 5% ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม
โทร. 044 118 188
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
---
เดอะ ทาวเวอร์ คาเฟ่ แอนด์ แฮงค์เอ้าท์
ส่วนลด 5% ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม
โทร. 044 666 305
15 ก.พ. 62 – 31 ต.ค. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือขอสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th