สิทธิพิเศษเฉพาะ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน อาหารไทย บุษราคัม

Bussarakam Thai Restaurant

(CC17RESDN-023)

ส่วนลด 15%

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะ A La Carte Menu
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC 

1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้านอาหารไทย บุษราคัม สาขาศรีเวียง สีลม โทร.  0-2630-2216-8

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด 15 %
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 15 % สำหรับค่าอาหารเมนู A La Carte และเครื่องดื่ม  โดยการคำนวณส่วนลดจะเป็นการคำนวณจากยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ (Service Charge) 10%  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายการอาหารพิเศษ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  3. ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านบุษราคัม สาขาถนนศรีเวียง สีลม 
  4. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
  5. โปรดแจ้งการใช้สิทธิตามรายการนี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
  6. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต  KTC และสำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น
  7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  8. เงื่อนไขรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

02 630 2216 - 8