โปรโมชั่นแลกรับความสดชื่นด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน Emack and Bolio's

(RESDN - 020)

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

900 คะแนน
แลกรับ ไอศกรีม 1 ลูก มูลค่า 120 บาท

1,800 คะแนน
แลกรับ ไอศกรีม 1 ลูก + Big Cone และ Topping 1 ชนิด มูลค่า 215 บาท 

15 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน Emack and Bolio's

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้  KTC PROUD ที่มีคะแนนสะสม ยกเว้นบัตรเครดิต  KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรเครดิต  KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทุกประเภท
  2. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
  3. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
  4. เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  5. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดเท่านั้น
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th