สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน Jamie's Italian

รับฟรี Voucher มูลค่า 400 บาท

 (200 บาท 2 ใบ)เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,500 บาทขึ้นไป  
และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE / KTC VISA X SIGNATURE และ KTC VISA SIGNATURE

รับฟรี Voucher มูลค่า 200 บาท 
เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,500 บาทขึ้นไป 
และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท
 
15 มิ.ย. - 15 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน Jamie's Italian สาขา Siam Discovery

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  ยกเว้น  สมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับส่วนลดนี้ได้
  2. เมื่อสมาชิกชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ  สมาชิกจะได้รับคูปองเงินสดตามที่ร้านค้ากำหนดเพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสดในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มในครั้งถัดไป  
  3. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
  4. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC และสำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  7. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th