อิ่มคุ้ม อร่อยครบกับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน Kagonaya

(RESDN-010)

ส่วนลด 10%

สำหรับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู เมื่ออัพเกรดเป็นพรีเมี่ยมคอร์ส*

*คอร์สบุฟเฟ่ต์ที่ร่วมรายการ ได้แก่
1. บุฟเฟ่ต์หมู + เบคอน ราคาปกติ 429 บาท++
2. บุฟเฟ่ต์เนื้อออสเตรเลีย + หมู + เบคอน ราคาปกติ 469 บาท++

หมายเหตุ: อัพเกรดเป็นพรีเมี่ยมคอร์ส เพิ่มอีกในราคา 200 บาท โดยได้อร่อยเพิ่มกับกุ้งแม่น้ำ แซลมอน หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ซูชิ ซาชิมิ สลัด เทมปุระ ของทอดอีกมากมาย และไอศกรีมฮาเก้นดาส

6 พ.ค. - 31 ต.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน Kagonoya ทุกสาขา (8 สาขา)
 1. Market Place Thonglor           โทร. 02 392 5188-9 
 2. Mega Bangna                        โทร. 02 105 1565-6 
 3. K Village (สุขุมวิท 26)              โทร. 02 661 2931-2
 4. The Walk เกษตร-นวมินทร์        โทร. 02 553 0090 
 5. Mercury Ville                         โทร. 02 658 5911 
 6. The Walk Ratchaphruek          โทร. 02 489 6993-4
 7. The Paseo Town                    โทร. 02 111 3085 
 8. Sena Fest Charoennakorn       โทร. 02 108 0191

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 10% ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่สั่งอาหารเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู ที่อัพเกรดเป็นพรีเมี่ยมคอร์สและชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้า Kagonoya ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 3. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ส่วนลดนี้ เฉพาะการรับประทานอาหารที่ร้านและชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์คำนวณส่วนลดจากยอดค่าอาหารราคาปกติเฉพาะคอร์สที่ร่วมรายการก่อนรวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯเท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 10. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6