สิทธิพิเศษเฉพาะ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ร้านคั่วกลิ้ง ผักสด

Khua Kling Pak Sod

(RESDN-023)

รับฟรี ขนมหวานเย็น

จำนวน 2 ที่ เมื่อรับประทาน ครบ 2,000 บาท และจำนวน3 ที่ เมื่อรับประทานครบ 3,000 บาท
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC 

1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกจะได้รับทันทีขนมหวานเย็น
  3. จำนวน 2 ที่ เมื่อรับประทาน ครบ 2,000 บาท และจำนวน3 ที่ เมื่อรับประทานครบ 3,000 บาท  
  4. ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านคั่วกลิ้ง ผักสด สาขาประสานมิตรเท่านั้น 
  5. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
  6. โปรดแจ้งการใช้สิทธิตามรายการนี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
  7. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต  KTC และสำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  9. เงื่อนไขรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด