อร่อยอาหารทะเลที่ ร้าน แหลมเจริญ ซีฟู้ด

ส่วนลด 5%

เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
หรือ
คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แทนเงินสดทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มได้ง่าย ๆ ทันที

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. โปรดแจ้งการใช้สิทธิพิเศษนี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษส่วนลด 5% เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (ราคาสุทธิ)
 4. สิทธิพิเศษนี้จะคำนวณจากยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มก่อนรวมค่าบริการ 10% และขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการอาหารพิเศษ
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS  ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 6. เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 8. ต้องชำระส่วนต่างค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 11. เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น
 12. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 13. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
 14. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, เงื่อนไขและสิทธิพิเศษดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LaemcharoenSeafood