สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร KTC

(RESRT-008)

ส่วนลด 10%

เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป

1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
สุขุมวิท 23
Tel. 02 259 1127

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  4. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

02 259 1127