สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร KTC

(RESRT-011)

แลกฟรี

Nama Dark Chocolate มูลค่า 270 บาท
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 2,000 คะแนน

แลกฟรี

Gelato 1 ถ้วย มูลค่า 99 บาท
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 799 คะแนน
 
1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา
Tel. 02 542 2100

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่มีคะแนนสะสม
 2. ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
 3. และบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภท
 4. คะแนนสะสม  KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 5. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มเติมบัตรเครดิตเคทีซีเท่านั้น
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. บริษัท ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า 
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   

Melt Me

02 542 2100