สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร KTC

(RESRT-011)

แลก 2 ฟรี 1

 
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 400 คะแนน
แลกรับโดนัท 2 ชิ้น (ชิ้นละไม่เกิน 19.-) รับฟรีทันทีอีก 1 ชิ้น (ชิ้นละไม่เกิน 19.-)  รวมมูลค่า 57.-

หรือ

เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 999 คะแนน
แลกรับชุดโดนัท 4 ชิ้น (ชิ้นละไม่เกิน 19.-) + โดนัท 2 ชิ้น (ชิ้นละไม่เกิน 25.-)  รวมมูลค่า126.-

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แทนเงินสด
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

ชำระค่าขนม และเครื่องดื่มได้ง่ายๆทันที
 
1 ก.พ. - 31 ม.ค. 61
 
เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
Tel. 02 663 3888

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ใช้ได้ที่ร้าน Mister Donut เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC-เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรเครดิต KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภท
  3. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น 
  4. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
  5. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  6. เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  7. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดเท่านั้น
  8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  9. บริษัท ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า 
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mister Donut

02 663 3888