สิทธิพิเศษเฉพาะ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน นิตยาไก่ย่าง

รับเครดิตเงินคืน 15%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWORDS เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร / เซลส์สลิป
*ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์วิธีการรับสิทธิ์

วิธีการรับสิทธิ์
พิมพ์ DN1 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
ส่งมาที่ 06 1384 5000 โดยท่านจะได้รับข้อความตอบกลับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

20 ก.ค. –  31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ถนนประชาชื่น โทร. 02 591 1264-5
สี่แยกประชานุกูล โทร. 02 913 9886-7
แยกสะพานพระนั่งเกล้า โทร. 02 969 7518-9
เมืองทองธานี โทร. 02 503 3279, 02 984 0539
พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) โทร. 02 616 9018-9
ปิ่นเกล้า โทร. 02 884 8280-1
รังสิต คลอง 2 ธัษบุรี โทร. 02 996 2671-2
ถนนนวมินทร์ 53 โทร. 02 736 7752-4, 02 375 0944
ปตท. ไลฟ์พลาซ่า ถนนกาญจนาภิเษก โทร. 02 448 3135-6
เดอะคริสตัล ปตท. (ชั้น 1) ถนนชัยพฤกษ์ โทร. 02 023 2763-4
สวนเพลิน มาร์เก็ต โทร. 02 042 6315-6
ห้างธัญญาพาร์ค โทร. 02 108 6073

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในช่วงวันที่ 20 ก.ค. - 31 ธ.ค. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. สมาชิกจะต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อขอรับเครดิตเงินคืน ภายในวันเดียวกันกับวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขเท่านั้น หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้พิมพ์เป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นจำนวนเลข
 3. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน
 4. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะจากยอดใช้จ่ายในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อเซลส์สลิปที่มีหน่วยเป็นบาทเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษสตางค์ลง
 5. การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC หมายเลขเดียวกันกับบัตรเครดิตฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม เพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น
 7. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเป็นรายเดือนปฏิทิน และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกหลังจาก 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 8. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
 11. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุดด
 12. กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th