แลก ลด แรงทุกวันตลอดเดือนพฤศจิกายน กับบัตรเครดิต KTC

november 30discount

(RESDN-038)

กิน ช้อป เที่ยว แลกรับส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 30%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับตามกำหนด


กินมื้ออร่อย แลกรับส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 30%

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร 
หรือ แลกรับส่วนลด 30% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป
 
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเมื่อรับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป 
ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหารเมื่อรับประทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป
หรือ แลกรับส่วนลด 30% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป เฉพาะค่าอาหารเมื่อรับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป
 
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหารและไม่รวมรายการอาหารพิเศษ เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
หรือ แลกรับส่วนลด 30% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป เฉพาะค่าอาหาร และไม่รวมรายการอาหารพิเศษ เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมของหวานและเครื่องดื่มทุกชนิด
แลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป
8 สาขา ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ
*ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ (ภายในวันที่ใช้จ่าย)
 
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
แลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป
*ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ (ภายในวันที่ใช้จ่าย)
 
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
หรือ แลกรับส่วนลด 30% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป  เมื่อรับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป
*ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ (ภายในวันที่ใช้จ่าย)
 
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ
แลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป
*ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ (ภายในวันที่ใช้จ่าย)
 
ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
แลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป
*ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ (ภายในวันที่ใช้จ่าย)
 
ส่วนลด 5% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเซ็ทโปรโมชั่นและค่าบริการ service charge)
หรือ แลกรับส่วนลด 30% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมเซ็ทโปรโมชั่นและค่าบริการ service charge)
 
ลดทันที 10% เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มเมนูปกติครบ 400 บาท/เซลล์สลิป
หรือ แลกรับส่วนลด 30% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิปเมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มเมนูปกติครบ 400 บาท/ เซลล์สลิป
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 15 % เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จากร้านอาหารภายในศูนย์การค้า Central Embassy
 

ลงทะเบียนรับส่วนลด 30% 
โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ DN9 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายพร้อมทศนิยม ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น


ช้อปปิ้งถูกใจ    แลกรับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 32%
 

แลกรับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 32%
สิทธิพิเศษที่ 1 สมาชิกบัตร M Card ลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนแลก แต่ไม่เกินยอดซื้อ
(จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/ตลอดรายการ จำกัดยอดการใช้คะแนนแลกไม่เกิน 1,500 บาท/เซลส์สลิป
และจำกัด 20,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ/ทุกสาขา ของกูร์เมต์ มาร์เก็ต)
สิทธิพิเศษที่ 2 แลกรับส่วนลดเพิ่ม 20%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
 
แลกรับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 32%
สิทธิพิเศษที่ 1 สมาชิกบัตร M Card ลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนแลก แต่ไม่เกินยอดซื้อ
(จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/ตลอดรายการ จำกัดยอดการใช้คะแนนแลกไม่เกิน 1,500 บาท/เซลส์สลิป
และจำกัด 20,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ/ทุกสาขา ของโฮม เฟรช มาร์ท)
สิทธิพิเศษที่ 2 แลกรับส่วนลดเพิ่ม 20%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
 
แลกรับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 30%
ต่อที่ 1 สมาชิกบัตร Klang Plaza รับส่วนลดทันที 10%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ KTC ร่วมกับบัตรสมาชิก คลัง พลาซ่า
(เฉพาะดีพาร์ทเมนต์สโตร์ สาขาอัษฎางค์ และสาขาจอมสุรางค์)

พิเศษ แลกรับส่วนลดเพิ่มอีก 20%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
(ได้ทุกแผนก ทั้งดีพาร์ทเมนต์สโตร์ และซูเปอร์มาร์เก็ต)

สิทธิพิเศษที่ 2 รับฟรี ผลไม้กระป๋อง UFC จำนวน 1 กระป๋อง มูลค่า 35 บาท
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
ขอสงวนสิทธิ์จำกัดของสมนาคุณไม่เกิน 1 ชิ้น/บัตร/วัน โดยสมาชิกสามารถรวมเซลส์สลิปที่ใช้จ่าย
ผ่านบัตรฯ ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และได้ใช้จ่ายภายในวันเดียวกัน เพื่อรับของสมนาคุณได้
 
แลกรับส่วนลดสูงสุด 30% เพียงใช้คะแนนสะสม สะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอด ใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิปที่ร้าน Big Camera(เฉพาะสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ) ทั้งรายการชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 15 เดือน
 
แลกรับส่วนลด 20% เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอด ใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน (สมาร์ทโฟนเท่านั้น)
 
 

เที่ยวได้ชิลๆ แลกรับส่วนลด หรือ เครดิตเงินคืน 25%

KTC World Travel Service
บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับสมาชิก KTC
 
จองเที่ยวสุดคุ้ม ลดทันที 25% 
เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ ไม่ต้องลงทะเบียน !
ผ่าน 3 ช่องทางบริการ
 1. Call Center โทร. 02 123 5050
  บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด (8.00 - 20.00 น.)
  สินค้า/บริการหมวดท่องเที่ยว ลดทุกรายการ
   
 2. เว็บไซต์ www.ktcworld.co.th
  รับส่วนลดสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกจอง
   
 3. KTC Touch ทุกสาขา
   รับส่วนลด สำหรับบัตรรถเช่า บัตรเข้าชมที่เที่ยว
 
ดูรายละเอียด >>
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วออนไลน์ต่อรายการ ที่ www.airasia.com 
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
รับส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อจองตั๋วออนไลน์ ที่ https://www.airfrance.com
•    ส่วนลดชั้นประหยัด 5% สำหรับราคาปกติ โดยใช้โค้ดส่วนลด "KTCECO733"
•    ส่วนลดชั้นธุรกิจ 10% สำหรับราคาปกติ โดยใช้โค้ดส่วนลด "KTCBUS734"
แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วออนไลน์ต่อรายการ ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ต่อที่ 1 รับส่วนลด 10% เมื่อจองตั๋วออนไลน์ที่ www.bangkokair.com/ktc 
จอง / เดินทาง : 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60
ต่อที่ 2 แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก  
ต่อที่ 3 รับเพิ่มสูงสุด 5,000 FlyerBonus เมื่อมีการโอนคะแนนตามกำหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ลดทันทีสูงสุด 10%* สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน Emirates ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ในเส้นทางที่ร่วมรายการผ่าน www.emirates.com/ktcmastercard ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
รับส่วนลด 10%* สำหรับค่าโดยสาร Flex และ Flex Plus หรือ รับส่วนลด 5%* สำหรับค่าโดยสาร Saver ในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ ไปยังทุกจุดหมายปลายทางที่สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการ รวมถึง ฮ่องกง ซิดนีย์ ลอนดอน ปารีส และ นิวยอร์ก สำหรับออกเดินทางจากกรุงเทพ และ ภูเก็ต เท่านั้น เดินทางได้ถึง 15 มี.ค.  61
แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วออนไลน์ต่อรายการ ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อจองตั๋วออนไลน์ในทุกเส้นทาง ที่ www.garuda-indonesia.com 
จอง: 1 – 30 พ.ย. 60
เดินทาง : 1 พ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61

แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
รับส่วนลด 10% เมื่อจองตั๋วออนไลน์ทุกเส้นทาง โดยใส่รหัสส่วนลด KEKTC10 ในขั้นตอนการจองผ่าน www.koreanair.com/ktc
แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วออนไลน์ต่อรายการ
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
รับส่วนลด 50% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ www.malaysiaairlines.com
ระบุโค้ด KTCMH01   
แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วออนไลน์ต่อรายการ
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วออนไลน์ต่อรายการ ที่ www.nokair.com หรือ www.nokfanclub.com 
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
 
บัตรโดยสารสายการบิน Royal Brunei ราคาพิเศษ 
• Melbourne       ราคาเริ่มต้น 5,790 บาท*
• Kota Kinabalu   ราคาเริ่มต้น 2,635 บาท*
• Bali                  ราคาเริ่มต้น 2,635 บาท*
(*ไม่รวมภาษีน้ำมันและสนามบิน)
แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
รับส่วนลด 15% ทุกรายการ ที่ www.srirankan.com/ktc
แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วออนไลน์ต่อรายการ    ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อออนไลน์ต่อรายการ ที่ www.thaiairways.com
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
พร้อมรับสิทธิลุ้นบินฟรี รวมมูลค่ากว่า 480,000 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
 
ทุกเส้นทางท่องเที่ยว แลกรับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน คลิก 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 631 3448 หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
 
1 - 30 พ.ย. 60 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC - SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC) ("บัตรฯ") ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2560 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลด สูงสุด 30% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. กรณีเป็นการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะจากยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ โดยไม่รวมรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลล์ทุกชนิดมาคำนวณรวมเพื่อรับส่วนลดตามรายการนี้
 4. การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 5. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 7. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISACORPORATEGOLD, บัตร KTCเพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTCCASHBACK, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC - SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS ในหมวดร้านอาหารพิมพ์ DN9 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปพร้อมจุดทศนิยม  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ หมวดท่องเที่ยว ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน >>> www.ktc.co.th/fly25cashbackregister และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 2. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 4. การคำนวณเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ที่มีหน่วยเป็นบาทเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์การปัดเศษสตางค์ลง  
 5. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนสะสมที่กำหนด
 6. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการ