ประสบการณ์...อร่อยสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ Sukishi Korean Charcoal Grill

ประสบการณ์...อร่อยสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ Sukishi Korean Charcoal Grill

(ARRDN-008)

รับทันที ข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอนย่าง 2 ชิ้น

มูลค่า 95 บาท เมื่อสั่ง ชุด Sukishi Grand Celebration 
ใดๆ 1 ชุด เริ่มต้นที่ 599 บาท

หรือ
รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 20%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 

ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน 
ส่ง SMS มาที่ 0613845000 พิมพ์ DN2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป พร้อมทศนิยม (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
*ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้ง

1 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 62

สาขาที่ร่วมรายการ
31 สาขา
1. สาขาเซ็นทรัลบางนา
2. สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
3. สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น 3
4. สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
5. สาขาสยามเซ็นเตอร์
6. สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
7. สาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช
8. สาขาเดอะมอลล์บางแค
9. สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
10. สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี
11. สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น
12. สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
13. สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 3
14. สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก ชั้น 3
15. สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 6
16. สาขาเซ็นทรัลอุดร ชั้น 4
17. สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ชั้น 3
18. สาขาเซ็นทรัลลำปาง
19. สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี
20. สาขาเมกาบางนา
21. สาขาแฟชั่นไอสแลนด์
22. สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่
23. สาขาโรบินสันสระบุรี
24. สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
25. สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา
26. สาขาเซ็นทรัลพระราม2
27. สาขาเซ็นทรัลเวสท์เกท
28. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
29. สาขาบลูพอร์ต หัวหิน
30. สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
31. สาขาเทอมินัล21 พัทยา

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
  2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร 02 123 5000 www.ktc.co.th

Sukishi Korean Charcoal Grill

www.sukishigroup.com/sukishi-charcoal-grill