โปรโมชั่น อิ่มคุ้ม อร่อยครบกับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน Sushi Hana

(RESDN-027)

ส่วนลด 10 %

เฉพาะค่าอาหารราคาปกติ

รับฟรี Salmon Usuzukuri (ปลาแซลมอนแล่บาง) มูลค่า 340 บาท
เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว)

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน Sushi Hana สาขาที่ร่วมรายการ (13 สาขา)
1. Paradise 083 032 4943
2. SuanLuang 085 681 4241
3. Hana Plus Rama III 085 681 4238
4. Hana Plus Bangna 098 281 6513
5. Ratchapruek 098 829 3216
6. Watcharapol 085 681 4232
7. Porto Chino   092 267 6735
8. Victoria Gardens 063 235 3938
9. Mega Bangna 089 569 1212
10. Esplanade Ratchada 095 163 6759
11. Seacon Square  092 256 7484
12. I'm Park 093 276 6676
   

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารราคาปกติ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) และชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ Sushi Hana ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้เฉพาะการรับประทานอาหารที่ร้านและชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์คำนวณส่วนลดเฉพาะจากยอดค่าอาหารราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ (Service Charge) ตามที่ร้านค้ากำหนด โดยไม่รวมรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มทุกชนิด
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิปรโยชน์ต่อที่ 2 โดยคำนวณเฉพาะจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดในต่อที่ 1 แล้ว
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 12. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6