สิทธิพิเศษเฉพาะ บัตรเครดิต KTC ที่ร้าน The Coffee Bean & Tea Leaf

(RESRT-011)

ส่วนลด 15%

สำหรับบัตรเครดิต KTC-FICO 

1 ก.ค.  - 31 ส.ค.  60

ส่วนลด 10% 
สำหรับบัตรเครดิต KTC ทั่วไป

15 มิ.ย. – 15 ก.ย. 60 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน The Coffee Bean & Tea Leaf   (9 สาขา)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ย. 2560 (ระยะเวลารายการ) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ KTC ทั่วไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 10% หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ KTC-FICO จะได้รับส่วนลด 15% ของราคาสินค้า/บริการปกติ
  3. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
  4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้าภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
  5. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th