สิทธิพิเศษเฉพาะ สมาชิกบัตรเครดิต KTC
สำหรับ UberEATS

(RESDN-029)

ส่วนลด 50% จำนวน 2 ครั้ง

สูงสุดไม่เกินครั้งละ 100 บาท

3 ส.ค. – 30 พ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่เป็นลูกค้าใหม่ของ UBER EATS รับส่วนลด 50% จำนวน 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกินครั้งละ 100 บาท เมื่อใช้บริการ UBER EATS โดยระบุรหัสส่วนลด “KTC50”
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. – 30 พ.ย. 60
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  4. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้าหรืออื่นๆ
  5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  6. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  7. Uber EATS ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6