โปรโมชั่นคะแนนแลกรับความอร่อย กับบัตรเครดิต KTC ที่ศูนย์อาหาร Urban Food Ville

(RESDN-012)

รับฟรี บัตรศูนย์อาหาร (Urban Food Ville) มูลค่า 120 บาท

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1,000คะแนน
เพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหาร
*บัตรนี้ไม่สามารถแลกคืนได้

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
Urban Foodville

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภท
  2. บัตรศูนย์อาหาร Urban FoodVille เป็นแบบไม่สามารถแลกคืนได้ 
  3. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด 
  4. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
  5. เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
  6. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดเท่านั้น 
  7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  8. บริษัท ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า  
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า