สิทธิพิเศษเฉพาะ สมาชิกบัตร KTCที่ ร้านแซ่บ คลาสสิก

(RESDN-022)

รับฟรีส้มตำข้าวโพดมูลค่า 70 บาทจำนวน 1 จาน

และรับ 1 สิทธิลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนัลที่พักโรงแรม Radisson Blu Hua Hin*
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
*เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลที่พักโรงแรม Radisson Blu Hua Hin

ระยะเวลาการใช้บัตรกำนัลห้องพัก: 16 เม.ย. – 16 ต.ค. 61 เข้าพักได้ทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์ 
สงวนสิทธิ์เข้าพักช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาลต่างๆ

ประเภทห้องพัก: Superior room รวมอาหารเช้า ABF สำหรับ 2 ท่าน

1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทเท่านั้นยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐและบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภทรวมถึงพนักงานเคทีซีและบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้าน Zaap Classic ทุกสาขาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 (“ระยะเวลารายการ”) จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  • a.    รับฟรีส้มตำข้าวโพดมูลค่า 70 บาทจำนวน 1 จาน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
  • b.    รับ 1 สิทธิลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนัลที่พักโรงแรม Radisson Blu Hua Hin เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นํายอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ารายการแบ่งชําระ FLEXI ทุกประเภทดอกเบี้ยค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการรายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภทมาคํานวณสิทธิการลุ้นรับของรางวัลในรายการนี้
 4. ของรางวัลในรายการนี้คือบัตรกำนัลที่พักโรงแรม Radisson Blu Hua Hin1 คืนสำหรับ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้า) มูลค่ารางวัลละ 8,500 บาทจำนวน 3 รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 25,500 บาท โดยสมาชิกผู้โชคดีสามารถใช้บัตรกำนัลดังกล่าวในการเข้าพักได้ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาลต่างๆ
 5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการเคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิกจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯที่ร่วมรายการของสมาชิกตามเงื่อนไขโดยแยกเป็นรายบัตรฯ โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิกที่ผ่านเงื่อนไขได้รับสิทธิในการลุ้นรับรางวัลโดยยึดถือข้อมูลตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะพิมพ์ชื่อ- นามสกุลและหมายเลขบัตรเครดิต KTC (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56XX XXXX 9999) ของสมาชิกที่มีสิทธิลุ้นรับของรางวัลลงในสลาก/หรือชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับเป็นสลาก/หรือชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิและจะนำสลาก/หรือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ได้มารวมกันเพื่อจับสลาก/หรือชิ้นส่วนหาสมาชิกผู้โชคดีในวันที่ 28 ก.พ. 61   ตั้งแต่เวลา14.00น.เป็นต้นไป ณ เคทีซีทัชสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ใบอนุญาตเลขที่ 312/2560  ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 31 ต.ค. 60 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีสำรองไว้จำนวน 10 รายชื่อเพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปกรณีสมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด  โดยหากสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัล และไม่มีสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่จะได้รับรางวัลเหลืออยู่ต่อไปอีก  เคทีซีจะทำการยกเลิกรางวัลนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.thภายในวันที่ 6 มี.ค.61 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี  ภายใน30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี
 8. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป. 4/2528 และ/หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด (ถ้ามี) 
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนตรงตามกับที่ระบุบนบัตรฯเท่านั้น หากสมาชิกผู้โชคดีลำดับแรกหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับรางวัลหรือไม่ทำการชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเคทีซี จะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีลำดับแรกหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ  
 10. กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัลเคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีเพียง 1 รางวัลต่อ 1 ท่านเท่านั้นตลอดระยะเวลารายการ
 11. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติและไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิกเพิกถอนหรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริตทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆหรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของเคทีซีแต่เพียงผู้เดียว
 15. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าวกรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการหรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆในรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีมีข้อพิพาท  คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือKTC PHONE 02 123 5000 กด6