อิ่มบุญ อิ่มใจได้สุข 2 เท่ากับบัตรเครดิต KTC ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อิ่มบุญ อิ่มใจกับบัตรเครดิต KTC ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75 เป็นมูลนิธิฯที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน


» คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แทนเงินบริจาค 
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท 

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 กด 1
       2. TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play
       3. ClickKTC ทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC
       
บริจาคผ่านบัตรเครดิต KTC รายเดือนอัตโนมัติ
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

02 354 8365-68, 02 354 8370-71

http://www.blind.or.th/